21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

08/08/13
By zebrać wszystkie narody i języki
 
W ostatnim rozdziale Księgi Izajasza jest mowa o powszechnym zbawieniu wszystkich ludzi. Wiara w Boga rozprzestrzeni się po całym świecie. To proroctwo Izajasza znane już było w VIII wieku przed Chrystusem. Miejscem spotkania będzie Święta Góra w Jerozolimie. „Pan pragnie zbawienia wszystkich, nie wyklucza nikogo, ale domaga się oczyszczenia i doskonałej postawy”. Dokona się to w czasie sądu Bożego. Boża epifania nastąpi na owej Świętej Górze. Ów fragment z Księgi Izajasza wyjaśnia się w Nowym Testamencie – owym „znakiem”, który ustanowi Pan, będzie znak Syna Człowieczego, Jego zmartwychwstania i chwały. Ten znak jest po dziś dzień znakiem sprzeciwu. Dlatego też Kościół, który jest widzialnym znakiem Chrystusa, oczekując na powtórne przyjście Pana, doznaje prześladowań.
O powszechności królestwa Bożego mówi Ewangelia. Na zadane pytanie o liczbę zbawionych Jezus odpowiada porównaniem do przejścia przez ciasne drzwi. Ci, którzy się nie dostaną do wnętrza, pozostaną na zewnątrz. Gdy drzwi zostaną już zamknięte, wtedy dokona się sąd, na którym będą Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy. Z tym przykładem Jezus zwrócił się do Izraelitów, którzy źle postąpili, to znaczy nie przyjęli Jezusa i Jego nauki. Stało się tak z powodu zatwardziałości ich serca. Odrzucili Prawdę. Miejsce przeznaczone dla nich w królestwie Bożym zajmą poganie, którzy jako ostatni będą pierwszymi.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.