Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dorosłych

Niebo dla Maryi i dla nas

16/08/13 ks. Zbigniew Cieślak
Jedna z tradycji mówi, że Maryja ostatnie lata swego życia spędziła wraz z Janem Apostołem, któremu Jezus powierzył swą Matkę. Mieliby oni uciec do Efezu przed falą prześladowań jakie wybuchły w 34 roku w Jerozolimie, zaraz po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.