Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Sugestie programowe

31/07/13
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła
Księga Apokalipsy opisuje walkę kobiety ze smokiem. Tradycja dostrzega w obrazie smoka szatana. Natomiast w kobiecie widziano zarówno Matkę Mesjasza, jak i lud Boży, Syjon, Jerozolimę, a także Ewę z Księgi Rodzaju. Wynik tej walki jest pozytywny dla Kościoła, który wciąż rozwija się między potęgą zła i dobra, Boga i szatana. Jednak wszystko dzieje się z woli Boga. Decydujący głos ma Bóg i Jego Pomazaniec, czyli Jezus Chrystus.
O podobieństwie między Adamem a Chrystusem poucza św. Paweł Koryntian. W nich obu „zamknięta jest jakby cała ludzkość”, ale wpływ jednego na drugiego jest odmienny: Po stronie Jezusa – same pozytywy, po stronie Adama – wyłącznie negatywy. Przez Adama przyszła na świat śmierć, a przez Chrystusa życie. Gdy Chrystus przyjdzie po raz drugi, nastanie Jego „absolutna suwerenność”. Śmierć zostanie pokonana.
Propozycja pastoralna: Obdarzamy wiernych tekstem Magnificat, zaznaczając, że jest on uwzględniony w codziennej modlitwie Ludu Bożego (w brewiarzu) podczas Nieszporów.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.