Godzina święta

Pierwszy czwartek lipca

05/07/13 ks. Maciej K. Kubiak
Trwa Rok Wiary. Z wiarą klękamy dzisiaj przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii. Wiara mówi nam, że On tu jest. Jezus jest tu…, Jezus jest z nami. Z pokorą i ufnością wyznajemy dzisiaj na nowo naszą wiarę w Jego prawdziwą i rzeczywistą obecność w konsekrowanym chlebie. Tutaj z Nim się spotykamy. Tutaj Go adorujemy. Chcemy trwać w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia.