Homilie okolicznościowe

Ocalić zaniedbane skarby ducha

25/08/13 ks. Kazimierz Siemieński
W każdym z nas, także w ludziach obojętnych czy żyjących z dala od Boga, jest jakaś wewnętrzna tęsknota za nieskończonością, za transcendencją. Jest w nas jakby święte zaciekawienie, wyruszenie na poszukiwanie tego, o czym sły­szeliśmy z dzisiejszego tekstu Pisma Świętego. Ale jakże trudna jest dziś droga słowa Bożego do naszej duszy, do naszego serca, do naszej refleksji.