Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

W oparciu o wzory życia (na sierpień)

27/08/13 ks. Kazimierz Siemieński
Najwspanialszym wzorem dla nas, pozostaje zawsze Jezus Król i Wódz tylu dusz. Jezus, który także dziś woła do nas: Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje niech walczy z nałogami, niech zdobywa coraz to nowe i piękniejsze oblicze duchowe. Niech pamięta, że kto wyżej ceni estetykę niż morale, cofa się do poziomu wartościowań pogańskich.