Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
OD REDAKCJI

Od redakcji

25/10/13 ks. Maciej K. Kubiak
Papież Franciszek o nudnych kazaniach
 
„Słuchajcie słowa Bożego, po bratersku podążajcie razem, głoście Ewangelię na peryferiach” – takimi słowami zachęcił papież Franciszek duchowieństwo, osoby konsekrowane i członków rad duszpasterskich diecezji asyskiej, z którymi spotkał się w katedrze św. Rufina w Asyżu, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka, 4 października 2013 roku. Franciszek przypomniał, że Kościół jest wspólnotą słuchającą z wiarą i miłością przemawiającego Pana Jezusa. „To bowiem słowo Boże budzi wiarę, karmi ją i odradza. To słowo Boże dotyka serc, nawraca je do Boga i Jego logiki, tak różnej od naszej. Słowo Boże nieustannie odnawia nasze wspólnoty” – dodał papież Franciszek. Zachęcił też, abyśmy bardziej słuchali słowa Bożego, gdyż bez tego zasłuchania nie można być kaznodzieją, rodzicami przekazującymi dzieciom wiarę, katechetą czy wychowawcą. Nie można mówić o wierze językiem telewizyjnych newsów. „Nie wystarcza czytać Pismo Święte, trzeba słuchać Jezusa, który w nim mówi, trzeba być antenami odbiorczymi, dostrojonymi do słowa Bożego, żeby być antenami nadawczymi!” – tłumaczył zgromadzonym biskup Rzymu.
Franciszek zwrócił też uwagę na znaczenie wspólnego podążania duchownych z Ludem Bożym, współpracując, pomagając sobie nawzajem, prosząc o wybaczenie, uznając swoje błędy i wybaczając sobie nawzajem. Przypomniał, że w małżeństwie mogą „latać talerze”, ale wieczorem mąż i żona muszą się pojednać. „Iść razem, bez ucieczki do przodu, bez nostalgii za przeszłością. A gdy idziemy, mówimy ze sobą, poznajemy siebie nawzajem, opowiadamy o sobie, wzrasta się w poczuciu rodzinności” – powiedział papież.
Papież mówił również o głoszeniu Ewangelii na peryferiach, rozumianych nie tylko w sensie geograficznym, ale przede wszystkim w odniesieniu do osób i sytuacji życiowych. Franciszek podkreślił, że chodzi tu także o ludzi dalekich duchowo, o dzieci, które nie potrafią zrobić znaku krzyża. „Nie lękajcie się wychodzić i iść na spotkanie tych osób, tych sytuacji. Nie dajcie się zablokować uprzedzeniami, nawykami, surowości umysłowej czy duszpasterskiej, stwierdzeniami, że tak było zawsze! Jednakże można iść na peryferie tylko wtedy, jeśli niesiemy słowo Boże w sercu i podążamy z Kościołem, jak święty Franciszek – zauważył w swoim przemówieniu papież. W przeciwnym wypadku niesiemy samych siebie, a to nie jest dobre, nikomu nie służy! To nie my zbawiamy świat: to Pan Bóg”.
W kilku słowach papież Franciszek odniósł się też do posługi kaznodziejów. Zebranym w katedrze asyskiej księżom radził, aby byli mniej bogaci w swoje słowa, a bardziej bogaci w słowo Boże. Przestrzegał też ich przed wygłaszaniem długich, niezrozumiałych kazań. „Mam na myśli niekończące się kazania, nudne, z których nic nie można zrozumieć” – dodał papież, pokazując żartobliwie, że zwraca się bezpośrednio do słuchających go księży.
Życząc wszystkim Czytelnikom „Biblioteki Kaznodziejskiej” pięknego przeżycia rozpoczynającego się wkrótce Adwentu oraz osobistego spotkania z Jezusem w Jego słowie, zachęcamy do refleksji nad słowem papieża Franciszka, który w cytowanych wyżej słowach bardzo konkretnie inspiruje nas do pracy i pokazuje drogę, którą mamy kroczyć.
 
 
 
 
Szanowni Czytelnicy! Drodzy Księża!
 
Odpowiadając na wiele listów i sugestii, przesyłanych do redakcji
chcielibyśmy zaprosić wszystkich do nadsyłania
niepublikowanych przykładów do homilii i kazań,
które mogłyby stać się inspiracją dla innych.
Można również przesyłać fragmenty artykułów prasowych,
tekstów literackich, czy publicystycznych (zawsze z podaniem źródła),
które – wplecione w głoszoną homilię – ukażą konkretną
„sytuację egzystencjalną” i staną się punktem wyjścia
do rozważania słowa Bożego. Najciekawsze przykłady zamieszczać
będziemy na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej”.
Teksty prosimy nadsyłać pod adresem:
 
bkaznodziejska@swietywojciech.pl