Polecamy
1 Niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Idźmy z radością na spotkanie Pana

02/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Idźmy z radością na spotkanie Pana słowa refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego, które powtórzyliśmy przed chwilą kilkakrotnie, wyznaczają cel i charakter naszego Adwentu. Celem jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Ku Niemu idziemy.