Polecamy
1 Niedziela Adwentu

sugestie programowe

02/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Rozumiejcie chwilę obecną

 

 
Na samym początku Adwentu prorok Izajasz pociesza nas, że góra Syjon zostanie wyniesiona ponad wszystkie inne góry i pagórki. Te słowa mają głęboki aspekt duchowy, ponieważ świątynia jest mieszkaniem chwały Bożej. O przekuwaniu mieczy na lemiesze mówi także prorok Micheasz (4,3). Ów biblijny motyw jest często wykorzystywany w sztuce (m.in. w rzeźbie, np. przed siedzibą ONZ), aby ukazać, że w przyszłości broń i wszelkie narzędzie wojenne staną się zbędne i nikt nie będzie się przygotowywać do wojny. Ponieważ dotyczy to czasów mesjańskich, dlatego trzeba odpowiednio interpretować znaki czasu.
 
Propozycja pastoralna
We wszystkie niedziele Adwentu prorok Izajasz przygotowuje nas na spotkanie z Mesjaszem. Uwypuklamy jego nauczanie i „zapraszamy” proroka do wspólnoty parafialnej, umieszczając w stosownym miejscu jego słowa: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana”. Można także zaproponować adwentowe rekolekcje (dni skupienia) na temat: „Bóg, który przychodzi”. Pouczamy krótko o symbolice czterech adwentowych świec. Pierwszą świecę w adwentowym wieńcu zapala wraz z rodzicami dziecko przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.