Polecamy
Oczekuję życia w przyszłym świecie
Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
49,90 zł 5,00 zł
3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Idźcie i oznajmijcie

16/12/14 o. Ignacy Kosmana OFMConv
Współczesny świat przypomina stadion olimpijski i sportowe przesłanie: Szybciej. Wyżej. Mocniej. Realizacja przesłania nie jest wcale szybka, ani lekka. Na laur trzeba czekać wiele lat. Marana tha! tak kończy się Apokalipsa. A św. Jakub zachęca: Trwajcie cierpliwie na przyjście Pana.