Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela Adwentu
Homilia do młodzieży

Obietnica wielką czcionką

16/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Gwałtownicy zdobywają królestwo niebieskie, i tylko oni. Potrzeba wysiłku, i to nie jednorazowego; to połączenie aerobiku z siłownią: nie jest to jednostkowy wysiłek, lecz długotrwałe ćwiczenie, z drugiej jednak strony wymaga podjęcia maksymalnego trudu, by podołać wymaganiom. A te są duże: rozweselić się ma pustynia, rozkwitnąć spieczona ziemia…