Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela Adwentu

Sugestie słuchacza

16/12/14 Grażyna Rybak
Żal mi, że tak mało w homiliach adwentu mówi się o dowodach na wspaniałość naszego Boga. Oczekujemy Jego przyjścia i On sam przychodzi, by was zbawić. Chętnie usłyszałabym o cudach uzdrowień z Lourdes, o historii ateisty, lekarza dr Alexisa Carrela, który dzięki uzdrawiającemu przyjściu Pana do agonalnie chorej nawrócił się. Takie przykłady to pokazanie konkretu tej zapowiedzi: Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.