Polecamy
31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Czy Bóg może mieć "ludzką twarz"?

04/11/14 ks. Zbigniew Kosik
Jedna z ostatnich niedziel kończącego się roku liturgicznego jest okazją do spojrzenia na elementarz wiary, na nasz obraz Boga. Z mozaiki różnorodnych określeń zapisanych przez autora Księgi Mądrości poznajemy Stwórcę o niezwykle ludzkiej twarzy wrażliwego, kochającego, pełnego troski o stworzenie (Mdr). Bóg Miłośnik życia wzywający do wiary tych, którym dał nieśmiertelne tchnienie życia.