Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
31 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

30/10/13
Dla Boga nikt nie jest stracony
Fragment z Księgi Mądrości jest niezwykle poetycki. Autor ukazuje, że wszechświat w relacji do wielkości Stwórcy jest jak ziarnko, jak kropla, jak pyłek. Stwórca jest nieskończenie wielki. Ale relacja ta zawiera jeszcze inne cechy. Oto Bóg jest pełen miłości, która jest motywem stworzenia. Bóg daje wszystkiemu „nieśmiertelne tchnienie życia”. „Bóg powołał wszystko ku istnieniu, a nie ku zagładzie”.
Święty Paweł zapewnia Tesaloniczan, że zawsze się za nich modli. Czyni to dlatego, aby uwielbione było w nich imię Pana. Tesaloniczanie są dla Apostoła braćmi w wierze, dlatego poucza ich również co do dnia przyjścia Jezusa (paruzja), aby nie dali się zwieść innym naukom. Czyni to ze względu na to, iż w gminie tesalonickiej pojawili się ludzie, którzy głosząc odmienną naukę na temat przyjścia Pana, powoływali się także na natchnienia Ducha Świętego. Apostoł piętnuje takie zachowania.
Streszczeniem przesłania Ewangelii mogą być słowa: „Dla Boga nikt nie jest stracony dopóty, dopóki pozwala się odszukać i ma tyle dobrej woli, by się nawrócić”.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.