Polecamy
31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zaskoczeni spotkaniem

04/11/14 ks. Maciej Szczepaniak
W ewangelii o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem zaskakuje wiele szczegółów. Jednym z nich jest użyte dwukrotnie przez św. Łukasza słowo dziś. Nie jest ono jedynie potocznym określeniem teraźniejszości, ale dzisiaj przekształcającym bieg czasu. Jezus musi się zatrzymać w domu Zacheusza, by wypełnił się pewien etap Bożego planu. Jest to plan zbawienia człowieka. Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu…