Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Moja tęsknota za niebem

11/11/14 bp Antoni Długosz
Najpierw przez wydarzenia z życia młodych chłopców Machabejskich (obraz) wiernych jedynemu Bogu przypomina (obraz), że męczeńska śmierć nie skończy ich życia, ponieważ będą z Bogiem żyli w niebie. Do życia po śmierci nawiązuje Pan Jezus (obraz) w dzisiejszej Ewangelii. Mówi, że wszyscy ludzie będą w niebie tworzyli Bożą rodzinę braci i sióstr. Pan Jezus przypomina: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Ja przywrócę mu życie.