Polecamy
32 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

31/10/13
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych

 

 
Opis męczeństwa braci i matki z okresu prześladowań machabejskich jest obrazowy. Autor poucza, że istnieją dobrzy i szlachetni ludzie wierzący, którzy są wzorem dla pozostałych Izraelitów. Ich przykład to umiłowanie Boga i oddawanie Jemu czci. Bracia wraz ze swą matką stanowią przykład stałości w wierze i wierności w wypełnianiu praktyk religijnych. Wierzą niezachwianie w to, że Bóg wynagrodzi ich cierpienia, mękę i śmierć w dniu zmartwychwstania. Są świadkami wiary nie tylko dla Izraelitów, ale także dla świata pogan. Przeciwwagą sprawiedliwych są bezbożni, dla których nie ma zmartwychwstania.
Wzmocnieniem pierwszego czytania są pouczenia św. Pawła względem Tesaloniczan. Apostoł prosi ich o modlitwę, aby „słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało”. Wskazuje, że pociechy i pokrzepienia powinni szukać tylko w Chrystusie, bo tylko On może prawdziwie pocieszyć.
W homilii warto podkreślić biblijne motto: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.