Polecamy
32 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/11/14 Partyk Jakubowski
Chciałbym poznać jakie poglądy na zmartwychwstanie mieli Żydzi wczasach powstawania Ewangelii i czym różnią się one od naszych współczesnych chrześcijańskich poglądów na ten temat. Jaka jest różnica między saduceuszami a faryzeuszami? W jaki sposób dawać świadectwo żywej wiary wzmartwychwstanie?