Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W Chrystusie jesteśmy żywi na zawsze

11/11/14 ks. Sebastian Niedźwiedziński
Tylko ci spośród grzeszników, którzy doświadczyli Bożego miłosierdzia i pokutowali, śmiało mogą pogłębiać więź z Bogiem. Dla tych zaś, co nie doświadczyli nawrócenia i łaski przebaczenia, Boża miłość pozostaje nieznana. Dla nich śmierć jest końcem. Dla tych spośród nas, którzy zgrzeszyli, wciąż jeszcze dostępna jest skrucha i doświadczenie obfitego Bożego miłosierdzia śmierć nie jest końcem, lecz raczej drzwiami, mostem czy przejściem do życia wiecznego. Stajemy się coraz bardziej żywi, dzięki temu, co Bóg czyni w nas.