Polecamy
33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ciemności przed wschodem Słońca

18/11/14 Sławomir Zatwardnicki
Pomiędzy sianiem a zbieraniem jest czas dojrzewania, a więc konkretnej pracy, także duchowej. Nie wystarczy wierzyć, trzeba jeszcze współpracować z łaską. Nie pomoże jeżdżenie z rekolekcji na rekolekcje czy pseudopobożne oczekiwanie w bierności na przyjście Pana. Kto chce ze spokojem przyjąć Dzień Pański, nie może czekać na niego z założonymi rękami. Kto chce spożywać dobra duchowe, musi najpierw pracować.