4 niedziela Adwentu

Sugestie programowe

09/12/13
Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie
 
 
Naturalne jest to, że świat zewnętrzny odbieramy za pomocą pięciu zmysłów. Ale nienaturalny staje się fakt, że współczesny człowiek pragnie tylko tymi zmysłami (wewnętrzne często pomija) poznawać sprawy duchowe, w tym także elementy wiary. I jeśli nie poczuje sfery duchowej, to w nią nie wierzy. Wielu pragnie „dotknąć znaku wiary”.
O bardzo ważnym znaku poucza Izajasz: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emanuel”. To jest jedno z wielkich proroctw mesjańskich – zapowiedź narodzenia Pomazańca Pańskiego. Prorok proponuje królowi Achazowi znak, czyli cud. Ów jednak nie przyjmuje tego daru. Katolickie tłumaczenie powyższego proroctwa jednoznacznie określa, że „chodzi o dziewicze poczęcie i narodzenie Mesjasza, Jezusa Chrystusa”. O znaku mówi także wierzącym Rzymianom św. Paweł. Poucza, że tym darem jest Ewangelia, czyli Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie.
Propozycja pastoralna
W homilii akcentujemy chrześcijańską radość przeżywania tajemnicy Wcielenia w aspekcie potrzeby głoszenia kerygmatu w rodzinie, wśród parafian, przyjaciół, znajomych. W ten sposób „Ewangelia o Jego Synu” dotrze do zobojętniałych na słowo chrześcijan. Czwartą świecę w adwentowym wieńcu zapalają narzeczeni.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.