Polecamy
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Król ukryty

25/11/14 ks. Jacek Kacprzak
Gdybyśmy w starożytnym Izraelu poprosili którekolwiek dziecko o podanie imienia jakiegoś króla, zapewne wymieniłoby imię Dawida. W historii narodu wybranego zapisał się on istotnie jako król niezwykły, jako król par excellence. Z pewnością nie dlatego, że nie popełniał błędów Biblia opisuje przecież jego słabości i grzechy ale z powodu szczególnego oddania i zaufania Panu Bogu.