Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Sugestie programowe

15/11/13
On jest Mesjaszem Dzięki Opatrzności Bożej Dawid został namaszczony na króla. Wybrano go spośród wszystkich pokoleń izraelskich ze względu na pokrewieństwo z nim, wspólnotę broni oraz wolę Bożą, która została Dawidowi objawiona. Dawid jest pomazańcem, poprzednikiem (typem) Jezusa Chrystusa On zaś potomkiem Dawida.Nauka św. Pawła, zawarta w Liście do Kolosan, dotyczy bezwzględnego prymatu i absolutnej wyższości Chrystusa ponad wszystkim, co stworzone. Apostoł nigdy nie był w Kolosach. Ewangelię głosił tam Epafrars, jego uczeń. Powodem napisania Listu były błędy doktrynalne, które mogły zniekształcić prawdę o Chrystusie. Święty Paweł zachęca Kolosan do radości i wdzięczności, które mogły zniekształcać. Poucza o obrazie Chrystusa, który jest Głową Ciała, to jest Kościoła, czyli jego najwyższym zwierzchnikiem. Poucza także o aspekcie stworzenia: Chrystus, jako druga Osoba Trójcy Świętej, brał czynny udział w akcie stworzenia.Być solą ziemiProgram duszpasterski Kościoła w Polsce

 

 
Dzięki Opatrzności Bożej Dawid został namaszczony na króla. Wybrano go spośród wszystkich pokoleń izraelskich ze względu na pokrewieństwo z nim, wspólnotę broni oraz wolę Bożą, która została Dawidowi objawiona. Dawid jest pomazańcem, poprzednikiem (typem) Jezusa Chrystusa – On zaś potomkiem Dawida.
Nauka św. Pawła, zawarta w Liście do Kolosan, dotyczy „bezwzględnego prymatu i absolutnej wyższości Chrystusa ponad wszystkim, co stworzone”. Apostoł nigdy nie był w Kolosach. Ewangelię głosił tam Epafrars, jego uczeń. Powodem napisania Listu były błędy doktrynalne, które mogły zniekształcić prawdę o Chrystusie. Święty Paweł zachęca Kolosan do radości i wdzięczności, które mogły zniekształcać. Poucza o obrazie Chrystusa, który jest „Głową Ciała, to jest Kościoła”, czyli jego najwyższym zwierzchnikiem. Poucza także o aspekcie stworzenia: Chrystus, jako druga Osoba Trójcy Świętej, brał czynny udział w akcie stworzenia.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.