Polecamy
Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Rodzina ufająca Bogu

30/12/14 ks. Szymon Bajon
Tam, gdzie w rodzinie jest zaufanie Jezusowi, tam możemy mieć pewność, że On ojca i matkę będzie przyciągał ku sobie, że przeprowadzi ich przez wszystkie trudności. Trzeba tylko chwycić Go za ręce, trzeba Mu tylko zaufać…