Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Wzór dla rodzin

30/12/14 ks. Piotr Winkler
Co jest przyczyną rozkładu, kryzysu współczesnej rodziny? Bł. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wskazuje na niepokoją­ce objawy degradacji niektórych wartości: błędne pojmowanie niezależności i wolności małżonków we wza­jemnych odniesieniach, brak autorytetu rodziców, błędy w wychowaniu, wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży i sterylizacji. Oto tylko niektóre objawy choroby współczesnej rodziny. Jej przy­czyną jest, według papieża, skażone pojęcie wolności, rozumianej jako dążenie do zaspokojenia własnego egoizmu.