Polecamy
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Sugestie programowe

16/12/13
Bóg ofiaruje człowiekowi zbawienie

 

 
„Dlaczego święta Bożego Narodzenia są takie krótkie? Zaledwie parę dni i już po świętach. Czy Kościół nie mógłby ich przedłużyć?”. Te ludzkie pragnienia, skądinąd szlachetne, sugerują brak ogólnego spojrzenia i zrozumienia całego roku liturgicznego. Obserwujemy coraz słabsze wnikanie w tajemnicę Wcielenia. Dlatego zwracamy uwagę nie tylko na intensywność przeżyć rodzinnych świąt, ale również na głębię ich znaczenia.
Radość proroka Izajasza udziela się wszystkim, którzy autentycznie przeżywają tajemnicę Wcielenia. Tajemnica Słowa, które stało się ciałem, po dziś dzień rozprzestrzenia się na cały świat.
Wraz z nią Bóg ofiaruje człowiekowi zbawienie, radość, pokój. Naszym codziennym życiem pełnym zawierzenia wcielonemu Słowu sprawiamy, że proroczy głos zostaje wzmocniony. Liturgia Eucharystii, śpiewy kolęd, życzenia wzbogacają głębię uroczystości. Bóg zstąpił na ziemię, dał nam samego siebie w swoim Synu. To niezwykły dar, że Boże zbawienie dociera do człowieka. O tej radości mówi psalm 98: „Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego”.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.