Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Sugestie słuchacza

26/12/13 Teresa Cybulska
Tajemnica Słowa, które stało się ciałem: stajenka. Stajenka była jest i będzie dopóki ludzie będą żyć na ziemi. Pan Jezus narodził się w stajence, bo ona jest obrazem tego świata. My wszyscy w niej uczestniczymy, często przykrywając w niej (każdy swoją) nędzę sztucznymi gronostajami, które nam podaje diabeł i udajemy królów.