Polecamy
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Trud rodzenia

26/12/13 ks. Zbigniew Cieślak
Dlaczego Maryi i Józefowi a także Jezusowi było tak trudno? Dlaczego i nam jest trudno dobrze żyć i musimy każde dobro wypracować w pocie czoła, wywalczyć niejako i zrodzić w bólu? Albowiem to co łatwe jest zazwyczaj mało wartościowe, ale to co trudne jest pełne wartości. Taka jest natura rzeczy stworzonych a także nadprzyrodzonych.