Polecamy
Jezus Best
seller
James Martin
KSIĄŻKA
39,90 zł 29,90 zł
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Źródło uzdrowienia

09/12/14 ks. Maciej Szczepaniak
Właśnie scenę zwiastowania Jego narodzin kontemplujemy dziś w liturgii słowa. To wydarzenie radosne: raduj się, Maryjo. Ona jest pełna łaski, łaską obdarzona. Jest z Nią Pan, bo przed Nią stoi szczególnie trudne i ważne zadanie ma dać światu Zbawiciela. Maryja jest wprawdzie zaniepokojona, ale wierzy w zapowiedziane narodziny. Nie żąda jakiegoś znaku potwierdzającego, ufa Bogu, mimo że niepokoi ją sposób, w jaki dojdzie do poczęcia Jezusa. Zgoda na macierzyństwo ukazuje Jej pokorę i oddanie się Bogu.