Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Źródło uzdrowienia

09/12/14 ks. Maciej Szczepaniak
Jak rozmawiać z Bogiem? Pomaga nam w tym Apostoł Narodów w swym Liście do Efezjan. Poucza, że my złożyliśmy już nadzieję w Chrystusie. W ten sposób akcentuje fakt, że Bóg nas już wybrał. Dokonało się to w osobie Jezusa Chrystusa, w którym zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. W Bogu mamy udział w tym wszystkim, co jest zamysłem Jego woli. W Nim przecież złożyliśmy swą nadzieję.