Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Uroczystość Świętego Szczepana
Homilia do dzieci

Nie pomyl celu

27/12/14 Danuta Szelejewska
W dzisiejszą uroczystość wspominamy człowieka, który w pełni zasłużył na to, by o nim opowiadać. Kim był święty Szczepan? Co takiego zrobił, że aż przyznano mu szczególne miejsce w Kościele? Informacji o nim dostarcza święty Łukasz pisząc w Dziejach Apostolskich: Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi (…) wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał.