Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
Uroczystość Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Ocalić własne życie

27/12/14 ks. Dariusz Dąbrowski COr
A Szczepan odpowiedział: Słuchajcie, bracia i ojcowie: I mówił im o Bogu i wierze Abrahama, który opuścił swoją rodzinną ziemię, ponieważ otrzymał większą obietnicę. Mówił o spełnieniu tej obietnicy: Izaaku, Jakubie i dwunastu patriarchach. Mówił o niewoli w Egipcie i Mojżeszu, o znakach i cudach w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat. Potem mówił o wielkich wodzach i królach Izraela: Jozuem, Dawidzie i Salomonie. Dalej Szczepan mówił o prorokach i ich prześladowaniach, i o wielkiej zapowiedzi przyjścia Mesjasza.