Polecamy
Uroczystość Świętego Szczepana

Sugestie programowe

16/12/13
Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony
 
 
Niezależnie od opcji politycznych, od trendów w kulturze, od tak lansowanych przez mass media określonych wartości, głoszenie Ewangelii jest wciąż aktualne. Istnieje także ogromne zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy jako świadkowie Chrystusa skuteczniej będą głosić prawdę o zbawieniu. Ogromna liczba męczenników za wiarę chrześcijańską wskazuje, że Duch Święty umacnia Kościół i daje mu nowych gorliwych wyznawców.
Takim był święty diakon Szczepan. Wydarzenia zapisane we fragmencie Dziejów Apostolskich jednoznacznie wskazują na niego jako na niezachwianego świadka wiary w pierwotnym Kościele (…).
W Ewangelii Chrystus poucza apostołów, aby mieli się na baczności przed ludźmi. Przygotowuje ich w ten sposób na najtrudniejszy czas życia ziemskiego – na prześladowania ze względu na Jego osobę. Apeluje jednocześnie, aby pozbyli się trwogi, bowiem sam Duch Boga Ojca będzie kierował ich sercami i umysłami. Końcowe słowa są niezwykle pozytywne, nośne i podniosłe: „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.
 
Propozycja pastoralna
W homilii akcentujemy potrzebę głoszenia prawd wiary w rodzinie, wśród przyjaciół, w swoim środowisku. Zwracamy uwagę na potrzebę głoszenia kerygmatu – podstawowych prawd o zbawieniu.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.