Polecamy
Uroczystość Świętego Szczepana

Sugestie słuchacza

27/12/14 Olaf Szczypiński
Proponuję, aby rozważaniu dzisiejszego słowa towarzyszyła, o ile to możliwe, ikona św. Szczepana. Ikonografia, obok postaci Świętego, ukazuje Jego atrybut przedstawiający kamienie leżące na księdze Ewangelii (ewentualnie w Jego ręku lub w okolicach głowy). Jest to wymowny symbol o co najmniej dwóch znaczeniach. Pierwsze wskazuje na przedmiot, którym posłużyli się niektórzy z synagogi, aby ukamienować młodego Diakona. Po drugie, objawia, że głoszenie Ewangelii zawsze odbywa się w atmosferze sprzeciwu tych, którzy nie chcą słuchać.