Polecamy
Wszystkich Świętych

Sugestie programowe

29/10/13
Błogosławieni jesteście

 

 
Wielki tłum zbawionych, który przedstawia św. Jan Apostoł, jest obrazem, jaki autor otrzymał od Boga. Apokaliptyczny język wyraża się pieczęciami, które otwierane wskazują na lud Boży. Historia zbawienia zaczyna się od dwunastu pokoleń, a w Apokalipsie wynosi już dwanaście do kwadratu, czyli sto czterdzieści cztery tysiące – symbol mnóstwa. Przybywający mają szaty wypłukane we krwi Baranka – symbol chrztu w imię Jezusa.
Od samego początku wybrania nazwani jesteśmy dziećmi Bożymi. Miłość Ojca ku ludziom budzi podziw. Warunkiem osiągnięcia takiego zjednoczenia z Bogiem jest nowe narodzenie, czyli chrzest z wody i Ducha Świętego. Autor rozumie narodzenie jako bezpośrednie następstwo wiary. To nasza wiara sprawia, czy rodzimy się do Boga w Chrystusie Jezusie. Duch Święty uzdalnia nas do pełni wiary.
Ewangeliczne błogosławieństwa są jakby stopniami, po których zbliżamy się ku Bogu. Naśladujemy świętych i błogosławionych, których dzisiaj czcimy. Skoro oni potrafili wcielić w życie błogosławieństwa i stali się solą ziemi i światłem świata, to my również możemy to osiągnąć.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.