Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Żyj tak, aby być świetym

02/11/14 ks. Piotr Winkler
Święty Franciszek Salezy powiedział kiedyś: Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to czas, w którym Go znajdujemy, wieczność to czas, w którym Go posiadamy. Jak co roku, w tym wyjątkowym dniu uroczystości Wszystkich Świętych nasze drogi krzyżują się na cmentarzach w miejscach, gdzie pochowaliśmy naszych krewnych, przyjaciół, znajomych. Te miejsca i ten czas w sposób szcze­gólny, właśnie dziś, sprzyjają refleksji i zadumie nad sensem życia, tajemnicą śmierci i zmartwychwstania, istotą świętości.