Homilie okolicznościowe

Chrześcijaninna krzyżowych drogach historii (11 XI)

30/10/14 ks. Kazimierz Siemieński
Kiedyś Stanisław Wyspiański powiedział o Polakach, że oni mogliby już dużo mieć, gdyby tylko chcieli chcieć. Jeśli więc pragniemy mieć Polskę zawsze wolną i niepodległą, budujmy ją zaczynając od siebie. Rzecz w tym, abyśmy umieli po chrześcijańsku być na krzyżowych drogach historii.