Polecamy
Homilie okolicznościowe

Czy wierzycie? Wierzymy! (Zakończenie Roku Wiary)

30/10/14 ks. Maciej K. Kubiak
Kończąc dzisiaj Rok Wiary spróbujmy pomyśleć, które z tych trzech wskazań papieża i synodu biskupów podjęliśmy już, a jeśli tak, to w jaki sposób, i co moglibyśmy konkretnego zrobić, by wprowadzić je w życie przynajmniej w takim zakresie, w jakim jako parafia (wspólnota) możemy to uczynić? Jak wygląda katecheza przygotowująca do przyjęcia sakramentów w naszej wspólnocie? Co możemy zrobić dla tych, którzy żyją wśród nas i nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa? Czy podjęliśmy jakieś inicjatywy, które pomogą odkryć radość wiary siostrom i braciom z naszej wspólnoty, które osłabły lub pogubiły się na drodze wiary?