Polecamy
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Nasz "wewnętrzny nauczyciel" (na grudzień)

30/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym (Karl Barth). Człowiek dzisiejszy żyje coraz intensywniej relacją przedmiotową, czasooszczędną, żyjąc w pędzie, być może sam nie zdaje sobie już sprawy, że potrzebuje relacji spotkania. Dziś już pra­wie ze sobą nie rozmawiamy, załatwiamy tylko interesy. Dlatego potrzebne jest nam spojrzenie wiary. Wiara czysto pojęciowa nie wystarcza. Musimy urzeczywistniać ją w sposób pełniejszy. Tylko serce pełne wiary, nadziei i miłości, może naprawdę przemówić do serca.