Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
10 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

10/06/13 ks. Marek Starowieyski
Pan wiedząc, że nikt bez Ewangelii nie osiągnie pełni wiary, ponieważ, jak wiara w Starym Testamencie się zaczęła, tak w Nowym otrzymała wykończenie, zapytany co do swej osoby, nie jakimiś słowami, lecz czynami wykazał, kim jest. Idźcie powiedział oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli, ślepi widzą, chromi chodzą, głusi słyszą, trędowaci są oczyszczeni, zmarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest ewangelia (Łk 7,22n).