Polecamy
10 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

06/06/13
Jezus, Pan i Syn Boży ma władzę
 
Drugie czytanie jest apologią działalności. Św. Paweł poucza Galatów, że objawienie otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. Związane jest to z faktem, że Apostoł Narodów nie należał do kolegium Dwunastu Apostołów. Uzasadniając zarzuty, stwierdza, że nie tylko wyznawał judaizm i nie był zainteresowany Ewangelią, ale był wrogiem chrześcijan, których prześladował. Jego nienawiść względem Ewangelii była wszystkim dobrze znana. W dalszym ciągu Apostoł porównuje swoje powołanie do powołania proroka Jeremiasza (jeszcze przed narodzeniem – w łonie matki). Plan Boga wobec Pawła jest niezwykle zaszczytny. Powołany jest świadom, że niczym sobie na to nie zasłużył. Wieść o nawróceniu Szawła z Tarsu rozeszła się po całej okolicy, a przekazywana była przede wszystkim przez chrześcijan.
Ewangelia nawiązuje do tematu wskrzeszenia, o którym jest mowa w pierwszym czytaniu. Wydarzenia mają miejsce w miasteczku Nain. W nim również mieszka wdowa, której akurat umarł jedyny syn. Jezus, wzruszony całą sytuacją, pociesza matkę słowami „Nie płacz”, a następnie dotyka mar. Następuje cud wskrzeszenia. Okazana tu jest władza Jezusa, którą za życia może mieć tylko Pan i Syn Boży, siedzący po prawicy Ojca. Po tym fakcie Jezus przekazuje syna matce.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.