Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Wiara, która ocala

17/06/13 ks. Maciej K. Kubiak
Słuchając dzisiaj Ewangelii, słyszymy słowa Chrystusa, które pokazują jak wielka może być wiara człowieka wiara, która ocala. Arcybiskup Stanisław Dziwisz, komentując wspomniane dwa wydarzenia napisał w liście do wiernych archidiecezji krakowskiej z okazji Roku Wiary, że w obydwu przypadkach miało miejsce spotkanie człowieka potrzebującego pomocy z Jezusem, który tę pomoc mu ofiarował. Jedną kobietę uzdrowił z choroby, a drugiej odpuścił grzechy.