Polecamy
12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

A kim dla mnie jest Jezus?

28/06/13 s. Arletta Ziółkowska
Pan Jezus mówił o istocie swojej misji. Nasze zbawienie dokonało się przez Jego cierpienie, krzyż i zmartwychwstanie. Uczniowie Chrystusa zrozumieli to. Zrozumieli słowa o krzyżu i o naśladowaniu. Wszyscy oddali życie za wiarę. Tak właśnie rodził się Kościół. Tak właśnie Kościół umacniał się przez wieki i trwa do dzisiaj, pomimo słabych i grzesznych ludzi, którzy w nim są. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy to nam się podoba czy nie, w życiu każdego z nas jest miejsce na cierpienie. Nikt z nas nie rozumie cierpienia. Kiedy o nim słyszymy, najczęściej zmieniamy temat. Czasem człowiek musi po prostu, zwyczajnie wziąć na ramiona krzyż. Taki, jaki w danej chwili jest potrzebny dla jego zbawienia: trud, ból, wysiłek, poniżenie, odrzucenie, choroba, dotknięcie dna goryczy. To bardzo trudne. Rozumieją to po części ci, którzy już takiego krzyża doświadczyli i go nie odrzucili.