Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Być podobnym do Jezusa

28/06/13 Monika Zuber
Apostoł Paweł uczy nas w czytanym dzisiaj liście, że upodobniając się do Jezusa, wszyscy jesteśmy równie ważni, wartościowi i cenni. Każdy z nas, niezależnie, czy jest: niski, wysoki, gruby, chudy czy też piegowaty, kiedy naśladuje Jezusa, staje się tak niezwykły i wspaniały, że inne sprawy przy tym bledną. Ta cudowna rzeczywistość zarówno równości jak i wspólnoty w Chrystusie, jest dla nas wszystkich wskazówką również dla naszych więzi z innymi. Okazujemy komuś szacunek, uznanie, podziw oraz ciekawość bowiem w tym kimś możemy odkrywać samego Chrystusa. Traktujemy tych, którzy naśladują Chrystusa jak byśmy traktowali samego Jezusa. Ważnym jest, aby na drodze tego sz