12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Droga wiary wiedzie przez krzyż do zmartwychwstania

28/06/13 ks. Mariusz Pohl
Dlatego Jezus nakazał im milczenie. Rozpowszechnienie wiedzy, że Jezus jest Mesjaszem na pewno zostałoby zrozumiane opacznie, w kluczu politycznym, narodowowyzwoleńczym i konsumpcyjnym. Tymczasem Jezus Mesjasz nie przyszedł po to, by wzniecać powstanie i przejąć władzę, albo leczyć i karmić, lecz by pojednać ludzi z Bogiem i między sobą, by zmienić ludzki sposób myślenia, rozumienia Bożego Prawa, by nauczyć innych zasad postępowania. To wymagało czasu, cierpliwości i działania Ducha Świętego. I czas ten miał później nadejść, ale jeszcze nie teraz.