12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sens życia

28/06/13 ks. Piotr Winkler
Powiadano, że niektórzy ludzie pozostają wiecznie żywi. Takim miał być choćby Lenin. Dziś niejeden sądzi, że to, co pozostaje po odchodzącym człowieku, to jedynie pamięć, wspomnienie o nim, o jego życiu, dobrych czynach. Twierdzi się, że ktoś żyje w swoich dziełach, pozostaje w tym, co stworzył. Podobne ujęcie ludzkiego istnienia ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. My wierzymy, że bytowanie człowieka nie kończy się z momentem jego ziemskiej śmierci. Wręcz wiemy, że żyjemy poza jej progiem. Fundamenty takiego ujęcia rzeczywistości położył Jezus Chrystus. Męka i śmierć Zbawiciela, uwieńczone zmartwychwstaniem, upoważniają nas to takich stwierdzeń.