Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
12 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

14/06/13
Dzięki wierze jesteście synami Bożymi
Celem Prawa zawartego w Starym Testamencie, o którym św. Paweł poucza Galatów, jest doprowadzenie ludzkości do wiary. Autor przypomina adresatom, że poprzez chrzest już zostali włączeni w Chrystusa, przyoblekli się w Niego. Zmienili wewnętrzną szatę, dlatego nie ma sensu podział na Greków, Żydów, pogan, niewolników, wolnych. Przynależność do Chrystusa jest bowiem nową jakością duchową – nie należy nawet dzielić się ze względu na płeć. Usunięcie wszelkich różnic sprawia, że ochrzczeni w Chrystusie są dla świata kimś zupełnie nowym – są dziećmi Bożymi zjednoczonymi w Chrystusie. W tym przypadku przynależność do Abrahama (dziedziczenie) traci już sens. Liczy się bowiem nowe stworzenie – w Chrystusie.
W Ewangelii, na pytanie: „Za kogo uważają Mnie tłumy”, w imieniu pozostałych uczniów odpowiada Piotr, określając Jezusa jako Pomazańca Bożego, czyli Mesjasza (Chrystusa). Jezus potwierdza tę prawdę i zakazuje uczniom ujawniać ją innym ludziom. Idea cierpiącego Sługi Bożego jest wzięta z proroctwa Izajasza i koreluje z proroctwem Zachariasza z pierwszego czytania.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.