Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł
12 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

28/06/13 Teresa Cybulska
Powinniśmy orientować się, jakie są opinie o Jezusie. W naszych czasach te opinie kreowane są w odpowiednich kręgach i nachalnie przekazywane przez środki masowego przekazu, obijają się o uszy słuchaczy, drążą jak kropla skałę. Więc pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie? Uczenie ludzi krytycznego myślenia należy do bardzo trudnych zadań. Tymczasem brak krytycyzmu w ocenie ludzi i sytuacji jest źródłem wielu poważnych błędów zarówno w wymiarze odpowiedzialności za życie własne, jak i w wymiarze społecznym. Uczeń Jezusa powinien świadomie i dobrowolnie zabiegać o doskonalenie ewangelicznego krytycyzmu aż do końca swego życia. Bez tej umiejętności zginie. Naiwność ułatwia ludziom złym życie kosztem naiwnych? (por. E. Staniek, Tajemnice Ewangelii. Kraków 2012, s. 367). I kaznodzieja to właśnie powinien uświadamiać słuchaczom w dzisiejszej homilii. Przecież oni, to również my.