Polecamy
13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przekonywać swoim świadectwem

04/07/13 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Historia zbawienia, to nieustanne działanie Boga, które powołuje do współdziałania człowieka. Jego drogi nie są ludzkimi drogami i Jego myśli ludzkimi myślami, dlatego kiedy On powołuje człowiek staje wobec wyboru wolności: albo Jego plany albo moje plany i marzenia. Najczęściej wszystko co dotychczas było ważne, staje się wtedy rzeczywistością, którą trzeba kompletnie przemeblować, a nawet definitywnie zmienić. Trzeba pozostawić osobiste kalkulowanie, swój sposób postrzegania świata i własnego dobra, a wszystko postawić na jedną kartę Jego kartę.