Polecamy
6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Abyśmy życie mieli

10/05/13 ks. Adam Kalbarczyk
Z obietnicy Jezusa płynie dla nas wielka pociecha. Mimo to każdy z nas musi to przyznać nie jest nam łatwo wierzyć w niewidzialnego Boga obecnego w tym świecie. Jednakże dzisiejsza Ewangelia, mówiąc o wierze, pokoju i miłości, wytycza drogę, którą możemy iść ku wierze. W jakiś tajemniczy, ale i oczywisty sposób te trzy rzeczywistości ściśle się ze sobą łączą: tam, gdzie jest miłość, tam panuje pokój, którego potrzebujemy, żeby wierzyć, że Bóg jest Emmanulem, Bogiem-z-nami, że nas kocha i pragnie być z nami na wieki. Tam, gdzie panuje pokój, tam rodzi się i rozkwita miłość, która przynagla nas do tego, byśmy sobie wzajemnie uwierzyli. Tam, gdzie jest wiara, tam jest miłość, która z wiary czyni mocną dłoń, wszystko i wszystkich ogarniającą i podtrzymującą.